Kære læser af de historiske sider på denne hjemmeside - hvis du har kendskab til noget, der kan hjælpe mig videre i arbejdet med at finde nye sider af slægtens historie, vil jeg være dig særdeles taknemlig for at høre fra dig.

 

Du kan kontakte mig:

· via hjemmesidens kontaktside

· på mailadressen: sigfredmoerup@pc.dk

· postadressen: Sigfred Mørup, Brigvej 6, 8400 Ebeltoft

 

Specielt kunne jeg være interesseret i at få kopi af eller høre om tegninger, dokumenter, fotos o. lign.,  der vedrører familiens historie i tilknytning til:

Muurmester Jens Madsen 1700-1764, Mørup i Nørup Sogn

Bygmester Christian Jensen Mørup 1732-1800, Ødum

Slægten Mørup i Ingstrup Mølle

Forfædre og efterkommere til ovennævnte personer

Familien Lausten fra Ballum 

Familien Baagø